2014. június 11., szerda

Vagyonbiztosítási ajánlatkérés online

Mi is a vagyonbiztosítás?

A vagyonbiztosítás a kárbiztosítások klasszikus alkalmazási területe. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy értékét,azaz felső korlátot jelent a kártérítésben. Másrészről pedig a kártérítés nem haladhatja meg a bekövetkezett károsodás értékét, azaz a biztosítás nem szolgálhat gazdagodást. Kivétel ez alól az új értéken történő biztosítás, amikor bizonyos, jól körülhatárolható vagyontárgyakat kis mértékű (10-20%-os) avulásukig a biztosító új értéken téríti. (pl.: új érték casco 1-2 éves korig)

Vagyonbiztosítási szerződést az köthet, aki érdekelt a vagyontárgy megóvásában, illetve ilyen személy javára bárki köthet. Hogy az Ön vállalkozására milyen vagyonbiztosítást érdemes kötni, azt megtudhatja, ha elküldi adatait a Biztosítás.ma online vagyonbiztosítási ajánlatkérő oldalán keresztül.

A vagyonbiztosítások alapvető módozatait meghatározhatjuk az előforduló biztosítási események számbavételével. (Lényegében a Biztosítási törvény ágazati besorolást vehetjük alapul a betegség és balesetbiztosítások kivételével): 
Tűzbiztosítási esemény 
Robbanás biztosítási esemény 
Villámcsapás biztosítási esemény 
Földrengés biztosítási esemény 
Földcsuszamlás biztosítási esemény 
Kő és földomlás biztosítási esemény 
Üregbeomlás biztosítási esemény 
Szélvihar biztosítási esemény 
Felhőszakadásból eredő elöntés biztosítási esemény 
Árvíz biztosítási esemény 
Belvíz biztosítási esemény 
Hónyomás biztosítási esemény 
Jég biztosítási esemény 
Fagy biztosítási esemény 
Törés biztosítási esemény 
Betöréses lopás biztosítási esemény 
Rablás biztosítási esemény 
Jogtalan behatolás, rongálás biztosítási esemény 
Vezetékből kiömlő víz, stb. károkozással kapcsolatos biztosítási esemény 
Hitelbiztosítási esemény 
Felelősségbiztosítási esemény

Ha a biztosítási feltétel, szabályzat tételesen felsorolja a biztosítási eseményeket, akkor a vagyonbiztosítás nevesített kockázatokra szól.

A vagyonbiztosítások másik formájában a biztosítók all risks fedezetet vállalnak. Ilyen esetben minden véletlenül, váratlanul, hirtelen, azaz balesetszerűen bekövetkező káresemény biztosítási esemény lehet. Hogy milyen esemény bekövetkezte esetén nem fizet mégsem a biztosító - azt a biztosítási feltételben a kizárások felsorolásában találjuk meg.

2013. november 12., kedd

D&O biztosítás - vezetői felelősségbiztosítás

Egy helytelen döntés következtében veszélybe kerülhet a vállalati vagyon, illetve harmadik félnek is kárt okozhat a vállalkozás. Ügyvezetőként, vezérigazgatóként vagy igazgatótanácsi tagként elkövetett hibákért sokszor a saját vagyon terhére is vállalni kell a felelősséget, így arra törekszik mindenki, hogy elkerülje ezt a kockázatot.
A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosításának segítségével a vállalat, a vállalkozás kivédheti a vezető tisztségviselő személye ellen irányuló – az állítólagos kötelességszegésére
alapozott – kártérítési igényeket. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása nemcsak harmadik személyek kártérítési igényeivel szemben nyújt védelmet, hanem maga a vállalat részéről felmerülő kártérítési igényekkel szemben is. A vezető tisztségviselők felelőssége olyan kérdés, amely valamennyi iparágban érinti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is.
Nagyon aktuálissá 2013. március 16.-tól válnak majd ezek a biztosítások, mert az életbe lépő új Ptk. lehetőséget teremt arra, hogy a vélt, vagy valós károsultak a vezető tisztségviselőkkel szemben közvetlenül lépjenek fel követeléssel.
A kisvállalkozások vezető tisztségviselői is nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint korábban bármikor.
A felső vezetők a vállalat méretétől függetlenül különösen nagy kockázattal néznek szembe, mivel az ő döntéseiknek van a legnagyobb hatásuk a vállalati vagyonra. Csőd vagy fizetésképtelenség esetén a vezetőség szempontjából még kritikusabbá válik a helyzet, mivel gyakori, hogy a felszámoló és a hitelezők először a korábbi vezetőséget próbálják meg felelősségre vonni.

Mire nyújt tehát fedezetet a D&O biztosítás?

A Directors and Officers biztosítás, azaz vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása a tényleges vagy állítólagos kötelességszegés vagy olyan más károkozó magatartás következtében felmerülő károkra nyújt fedezetet, amely a biztosított vezetői tevékenységével összefüggő
felelősségre vonást eredményezheti.

A biztosítási esemény lehetséges típusai (biztosítási fedezetek) a következők:

A típusú fedezet: biztosított személlyel szemben érvényesített kárigények fedezete;
B típusú fedezet: társasági visszatérítés fedezet a társaság által a biztosított helyett megtérített károkra.

A biztosító megtéríti a károsultnak azokat a tisztán pénzügyi veszteségeket, amelyeket a biztosított vezető tisztségviselők, illetve felügyelőbizottsági tagok okoznak, és amely tisztán pénzügyi veszteségekért a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, illetve az általuk irányított vagy felügyelt gazdasági társaság felelősséggel tartozik. Szerencsére nem minden kártérítési igény bizonyul megalapozottnak, amelyet a biztosított ellen benyújtanak. Kárigény esetén a biztosított kötelezettsége a megfelelő jogi védekezés, amelynek költségei (továbbiakban: védelmi költségek) a fedezetbe tartozó kár esetén a biztosítási szerződés alapján megtérülnek. A biztosító által előzetesen jóváhagyott védelmi költségek azok felmerülésekor  kerülnek kifizetésre.

A biztosított ellen érvényesített kárigények esetében a jogi védekezés során a biztosított és a biztosító minden esetben szorosan együttműködnek.

A biztosítási fedezet kiterjeszthető az alábbiakra:
- jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségekre,
- bírságokra és büntetésekre (kivéve adóbírságok és büntetőjogi szankciók),
- kárenyhítési tanácsadás költségeire,
- sürgős védelmi költségekre,
- büntető eljárási óvadék és polgári peres vagyoni biztosíték költségeire.

Online is kérhet biztosítási díjajánlatot! Kattintson a vezetői felelősségbiztosítás ajánlatkérő oldalra és küldje el adatait!

2013. április 20., szombat

Gépjármű kárbejelentő oldal indult

Az autókárbejelentés.hu oldal készítői segítséget kívánnak nyújtani a közlekedési balesetben részt vettek számára. A károsult autó kárbejelentését a rendszer a kárbejelentő űrlap kitöltése során kiválasztható biztosítókhoz továbbítja. A választható biztosítók:
 • Allianz Hungária Biztosító
 • Astra Biztosító
 • CIG EMABIT
 • Generali-Providencia Biztosító
 • Genertel Biztosító
 • Groupama-Garancia Biztosító
 • K&H Biztosító
 • KÖBE Biztosító
 • MKB Biztosító
 • Posta Biztosító
 • Signal Biztosító
 • Union Biztosító
 • Uniqa Biztosító
 • Wáberer Hungária Biztosító
A kárbejelentés, vagy az oldalon lévő információk böngészése az alábbi képre történő kattintással  megkezdhető:


 Az autókárbejelentés.hu oldalon a Tudnivalók oldalon sok-sok hasznos információt is megosztanak a kárbejelentés, a kárrendezés tudnivalóiról.

2012. szeptember 8., szombat

Miben segíthet a biztosítási alkusz?

A biztosítási piacra az a jellemző, hogy a biztosításokat a szerződő ügyfelek általában közvetítőkön keresztül kötik meg. A függő biztosításközvetítők - akiket biztosítási ügynöknek is neveznek - egy biztosító megbízása alapján dolgoznak. A megbízó biztosítótársaságukat képviselik az ügyféllel szemben. Az ügynök számára is kötelező az ügyfél igényének felmérése és az igényeknek megfelelő módozat értékesítése, de ez sok esetben nem valósul meg valami miatt.

A biztosításközvetítők közül egyedül a biztosítási alkusz az a közvetítő, aki nem a biztosítók megbízottjaként végzi munkáját. Kapcsolatban, együttműködésben áll természetesen a biztosítókkal, de nem őket képviseli. A biztosítási alkusz tehát nem a biztosító ügynöke.

A biztosítási alkusz a biztosítási védelmet kereső ügyfél megbízásából keresi meg az ügyfél számára kedvező biztosítót, illetve biztosítást. Ez a biztosítási védelmet kereső ügyfél kerül majd a kiválasztott biztosítóval szerződő pozícióba. Mivel a biztosítási alkusz az ügyfél megbízottja, ezért munkája során az ügyfél érdekeit védi, az ügyfelet képviseli. Úgy is kifejezhetjük, hogy a biztosítási alkusz az ügyfél ügynöke.

A "biztosítási alkusz" kifejezésnek két értelme is van. Biztosítási alkusz tevékenységet jogi értelemben csak egy jogi személyiséggel rendelkező cég végezhet. Egy ilyen cégnek természetesem vannak alkalmazottjai, vagy alvállalkozói, akik természetes személyként végzik a biztosítási alkusz munkát. A biztosítási alkuszi munka végzéséhez a jogszabályokban előírt képzettséggel kell rendelkezni a cég munkatársainak. Többször hallani, hogy a biztosításhoz és a focihoz mindenki ért, de ez nem így van! A biztosításközvetítés ugyanis egy OKJ-s szakma.

A jó biztosítási alkusz cég megteremti munkatársai számára az infrastruktúrát, biztosítja az online biztosítási kalkulátorokat és minden mást ami ahhoz kell, hogy a megbízást adó ügyfélnek széles biztosítási palettát tudjanak bemutatni.

A biztosítási alkusz munkatárs is rendelkezik saját online biztosítási kalkulátorokkal, ezért érdemes közülük közvetítő partnert választani. Miért? Az online biztosítási kalkulátorral Ön is ki tudja keresni a megfelelő biztosítót, biztosítást, meg is tudja kötni online, de ha személyes biztosítási alkuszt választ, akkor egy esetleges probléma esetén személyes segítője lesz. Kollégánkat megkeresheti telefonon, vagy e-mailben és nem egy géphang, egy automata fogja felvenni a telefont, hanem az Ön személyes biztosítási alkusza. Ha ezt a módszert választja, akkor biztosítását a legmodernebb eszközökkel köti meg online és mégis van egy közvetlenül segíteni tudó biztosítási szakember, aki segít Önnek.