2013. november 12., kedd

D&O biztosítás - vezetői felelősségbiztosítás

Egy helytelen döntés következtében veszélybe kerülhet a vállalati vagyon, illetve harmadik félnek is kárt okozhat a vállalkozás. Ügyvezetőként, vezérigazgatóként vagy igazgatótanácsi tagként elkövetett hibákért sokszor a saját vagyon terhére is vállalni kell a felelősséget, így arra törekszik mindenki, hogy elkerülje ezt a kockázatot.
A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosításának segítségével a vállalat, a vállalkozás kivédheti a vezető tisztségviselő személye ellen irányuló – az állítólagos kötelességszegésére
alapozott – kártérítési igényeket. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása nemcsak harmadik személyek kártérítési igényeivel szemben nyújt védelmet, hanem maga a vállalat részéről felmerülő kártérítési igényekkel szemben is. A vezető tisztségviselők felelőssége olyan kérdés, amely valamennyi iparágban érinti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is.
Nagyon aktuálissá 2013. március 16.-tól válnak majd ezek a biztosítások, mert az életbe lépő új Ptk. lehetőséget teremt arra, hogy a vélt, vagy valós károsultak a vezető tisztségviselőkkel szemben közvetlenül lépjenek fel követeléssel.
A kisvállalkozások vezető tisztségviselői is nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint korábban bármikor.
A felső vezetők a vállalat méretétől függetlenül különösen nagy kockázattal néznek szembe, mivel az ő döntéseiknek van a legnagyobb hatásuk a vállalati vagyonra. Csőd vagy fizetésképtelenség esetén a vezetőség szempontjából még kritikusabbá válik a helyzet, mivel gyakori, hogy a felszámoló és a hitelezők először a korábbi vezetőséget próbálják meg felelősségre vonni.

Mire nyújt tehát fedezetet a D&O biztosítás?

A Directors and Officers biztosítás, azaz vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása a tényleges vagy állítólagos kötelességszegés vagy olyan más károkozó magatartás következtében felmerülő károkra nyújt fedezetet, amely a biztosított vezetői tevékenységével összefüggő
felelősségre vonást eredményezheti.

A biztosítási esemény lehetséges típusai (biztosítási fedezetek) a következők:

A típusú fedezet: biztosított személlyel szemben érvényesített kárigények fedezete;
B típusú fedezet: társasági visszatérítés fedezet a társaság által a biztosított helyett megtérített károkra.

A biztosító megtéríti a károsultnak azokat a tisztán pénzügyi veszteségeket, amelyeket a biztosított vezető tisztségviselők, illetve felügyelőbizottsági tagok okoznak, és amely tisztán pénzügyi veszteségekért a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, illetve az általuk irányított vagy felügyelt gazdasági társaság felelősséggel tartozik. Szerencsére nem minden kártérítési igény bizonyul megalapozottnak, amelyet a biztosított ellen benyújtanak. Kárigény esetén a biztosított kötelezettsége a megfelelő jogi védekezés, amelynek költségei (továbbiakban: védelmi költségek) a fedezetbe tartozó kár esetén a biztosítási szerződés alapján megtérülnek. A biztosító által előzetesen jóváhagyott védelmi költségek azok felmerülésekor  kerülnek kifizetésre.

A biztosított ellen érvényesített kárigények esetében a jogi védekezés során a biztosított és a biztosító minden esetben szorosan együttműködnek.

A biztosítási fedezet kiterjeszthető az alábbiakra:
- jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségekre,
- bírságokra és büntetésekre (kivéve adóbírságok és büntetőjogi szankciók),
- kárenyhítési tanácsadás költségeire,
- sürgős védelmi költségekre,
- büntető eljárási óvadék és polgári peres vagyoni biztosíték költségeire.

Online is kérhet biztosítási díjajánlatot! Kattintson a vezetői felelősségbiztosítás ajánlatkérő oldalra és küldje el adatait!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése